Nordiska träffen 2020

Hej alla Polare !

December utskicket som snart dimper ner i era brevlådor innehåller även inbjudan till Nordiska träffen 2020 som Polar Club Mitt anordnar. Anmälan sker till mig (Tero) på mail tero.tikkanen68@gmail.com och då vill jag ha följande uppgifter vid anmälan:

Namn på familjens samtliga deltagare.

Ålder på barn.

Önskar el 4 dagar 100:-

Eventuell matallergi.

Önskar plats i buss till Falu gruva.

Deltar i guidad tur under jord / ovan jord.

Tar egen bil till Falu gruva.

Betalningen sker till OSS i Polar Club Nord senast 30:e April 2020 på Bg 5819-2667

OBS ! Märk betalningen med ”Nordiskaträffen2020” och medlemsnr.

Mvh Ordförande