Höstträffen 2023 – Sandslån camping

Höstträffen var på sandslån camping och gick av stapeln den 25-27:e augusti. Det var lekar, tipsrunda, musikquiz, massa priser och middag på campingen. Bilder från träffen finns under fliken tidigare träffar för den som vill se. Sandslåns camping ger alla medlemmar rabatt på 15% när vi bokar där.

Similar Posts