Hej alla Polare!

Nästa Nordiska träff blir v.30 år 2020 i Borlänge och den ordnas av Polar Club Mitt
//Ordförande