Styrlelsen

Ordförande:

Tero Tikkanen
Sågforsvägen 216
914 97 Hörnsjö
tero.tikkanen68@gmail.com

070-694 95 58

2021
V. Ordförande:

Lars Pedersen
Strand 97
911 93 Vännäs
pedersenlars65@gmail.com

072-168 62 62

2022
Kassör:

Åsa Samuelsson
Svidjevägen 77
904 90 Röbäck
samuelsson.asa69@gmail.com

090-462 12
070-637 52 78

2022
Sekreterare:

Anna Pedersen
Strand 97
911 93 Vännäs
pedersenanna72@gmail.com

070-532 31 29

2021
Ledamöter:

Patrik Olofsson
Holmnäs 94
905 86 Umeå

070-273 92 61

2022
Ledamöter:

Niklas Samuelsson
Svidjevägen 77
904 90 Röbäck

090-462 12
070-696 88 58

2021
Ersättare:

Thomas Lundqvist
Uppförsbacken 2 X
913 41 Obbola

 070-697 15 16

2022
Ersättare:

Veronica Lundkvist
Norrlandsgatan 7
911 33 Vännäs

073-813 09 58

2021
Revisorer:

Cilla Wikström
Törelvägen 18 C
906 28 Umeå

070-209 16 82

2022
Revisorer:

Linda Östman
Nyland 80
905 86 Umeå

070-574 74 08

2021
Revisorsuppl:

Gabrielle Viklund
Nyland 25
905 86 Umeå

073-398 92 04


2021
Valberedning:

Gabrielle Viklund
Nyland 25
905 86 Umeå

073-398 92 04

2021
Valberedning:

Linda Östman
Nyland 80
905 86 Umeå

070-574 74 08

2022