Styrlelsen

Ordförande:

Tero Tikkanen
Sågforsvägen 216
914 97 Hörnsjö
tero.tikkanen68@gmail.com

070-694 95 58

2023
V. Ordförande:

Lars Pedersen
Strand 97
911 93 Vännäs
pedersenlars65@gmail.com

072-168 62 62

2022
Kassör:

Åsa Samuelsson
Svidjevägen 77
904 90 Röbäck
samuelsson.asa69@gmail.com

090-462 12
070-637 52 78

2022
Sekreterare:

Anna Pedersen
Strand 97
911 93 Vännäs
pedersenanna72@gmail.com

070-532 31 29

2023
Ledamöter:

Patrik Olofsson
Holmnäs 94
905 86 Umeå

070-273 92 61

2022
Ledamöter:

Niklas Samuelsson
Svidjevägen 77
904 90 Röbäck

090-462 12
070-696 88 58

2023
Ersättare:

Ida Jonsson
Odengatan 17
905 32 Hörnefors

2024
Ersättare:

Veronica Lundkvist
Norrlandsgatan 7
911 33 Vännäs

073-813 09 58

2023
Revisorer:

Gabrielle Wiklund 

Nyland 25 

905 86 Umeå

070-398 92 04

2024
Revisorer:

Linda Östman
Nyland 80
905 86 Umeå

070-574 74 08

2023
Revisorsuppl:

Malin Rosenqvist
Strand
911 93 Vännäs

2023
Valberedning:

Linda Östman
Nyland 80
905 86 Umeå

070-574 74 08

2022
Materialförvaltare:

Kent & Veronica Lundqvist
Norrlandsgatan 7

911 33 Vännäs

2023
Lotteriansvariga:

Erik Östman
Nyland 80 

905 86 Umeå

Johnny Tjärnberg
Hagvägen 6
911 33 Vännäs

070-258 50 49070-297 83 36

20232023
Ansvarig för barngruppen:

Veronika Lundqvist

073-813 09 85

2023
Utskicksansvarig:

Anna Pedersen

070-532 31 29

2023
Försäljning:

Susanne Tikkanen

070-273 80 99

2023
Webbansvarig:

Johnny Tjärnberg
Hagvägen 6
911 33 Vännäs

070-297 83 36

2023