Styrlelsen

Ordförande:

Tero Tikkanen
Sågforsvägen 216
914 97 Hörnsjö
tero.tikkanen68@gmail.com

070-694 95 58

2025
V. Ordförande:

Lars Pedersen
Strand 97
911 93 Vännäs
pedersenlars65@gmail.com

072-168 62 62

2024
Kassör:

Åsa Samuelsson
Svidjevägen 77
904 90 Röbäck
samuelsson.asa69@gmail.com

090-462 12
070-637 52 78

2024
Sekreterare:

Anna Pedersen
Strand 97
911 93 Vännäs
pedersenanna72@gmail.com

070-532 31 29

2025
Ledamöter:

Patrik Olofsson
Holmnäs 94
905 86 Umeå

070-273 92 61

2024
Ledamöter:

Erik Östman

Nyland 80
905 86 Umeå

070-258 50 49

2025
Ersättare:

Ida Jonsson
Odengatan 17
905 32 Hörnefors

2024
Ersättare:

Jennifer Tikkanen

jennifer.tikkanen@gmail.com

2025
Revisorer:

Gabrielle Wiklund 

Nyland 25 

905 86 Umeå

070-398 92 04

2024
Revisorer:

Linda Östman
Nyland 80
905 86 Umeå

070-574 74 08

2025
Revisorsuppl:

Rasmus Wanstål
Solstigen 15

91333 Holmsund

070-531 28 47

2024
Valberedning:

Gabrielle Wiklund 

Nyland 25 

905 86 Umeå

 

070-398 92 04

2025
Materialförvaltare:

Patrik & Emmy Olofsson

Holmnäs 94
905 86 Umeå

070-273 92 61

2024
Lotteriansvariga:

Erik Östman
Nyland 80 

905 86 Umeå

Torbjörn Johansson

Odengatan 17
905 32 Hörnefors

070-258 50 49


073-049 99 14

2024

 

2024

Utskicksansvarig:

Anna Pedersen

070-532 31 29

2024
Försäljning:

Susanne Tikkanen

070-273 80 99

2024
Webbansvarig:

Eric Lundgren

r.eric.lundgren@gmail.com

2024