Bli Medlem

För att bli medlem fyll i formuläret nedan och skicka in samt betala in enligt nedan.
Medlemsavgifter: Inträdesavgift 300:- ( Clubdekal ingår) därefter 200:-/år.
Detta betalas in genom bankgironumret: 5819-2667 och märks med namn och adress.

Ditt namn:
Ev. medsökande:
Telefonnummer:
Postadress:
Post nr:
Ort:
Ev meddelande